วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งานมหกรรมเยาวชนพลังสร้างสรรค์เครือข่าย  
ละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด ปี 3
วันที่ 27 มกราคม 2561 
ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง 

กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน


กิจกรรมดอกไม้จากกระดาษย่น


กิจกรรมสมุดทำมือกิจกรรมที่คั่นหนังสือกระต่ายน้อย


กิจกรรมเกล้าผมถักเปียการแสดงบนเวที


วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด  
กิจกรรมภาพระบายสี  และส่งเสริมการอ่านบอร์ดความรู้วันลอยกระทง


อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่   อำเภอภูเพียง
วันที่  15  พฤศจิกายน  2560
หมู่ที่  7   บ้านปัวชัย  ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าร   ตะกร้าความรู้สุ่ชุมชน


วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง กิจกรรมทำดอกธูป ดอกเทียนประดับกระทง   
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และประดิษฐ์กระทงจากใบตอง
วันที่ 3  พฤศจิกายน  2560 
โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด    ตำบลม่วงตึ๊ด